Zalecenia dotyczące pakowania materiałów klinicznych

Print Friendly, PDF & Email

Ze względu na potencjalnie zakaźny charakter próbek materiału klinicznego obowiązują następujące zasady pakowania próbek: Pojemniki z materiałem do analizy powinny być zapakowane zgodnie z ogólną zasadą pakowania wymaganą dla czynników biologicznych wywołujących choroby ludzi. Obowiązuje zasada potrójnego opakowania-

  1. naczynie zasadnicze zawierające materiał kliniczny,
  2. wtórne opakowanie wodoszczelne, odporne na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczające opakowanie zasadnicze oraz w przypadku uszkodzenia opakowania zasadniczego uniemożliwiające skażenie środowiska; w przypadku materiałów płynnych pomiędzy opakowaniem zasadniczym a opakowaniem wtórnym powinien znajdować się materiał wchłaniający płyny w ilości wystarczającej do wchłonięcia całej próbki klinicznej
  3. opakowanie zewnętrzne, .na którym powinna znajdować się informacja umożliwiająca szybki kontakt z klientem zlecającym badanie

W stosunku do poszczególnych opakowań obowiązują następujące zasady:

A.     Materiał do analiz należy umieścić w pojemnikach, które powinny być:

  • jednorazowe, z nietłukącego tworzywa sztucznego, odporne na zgniecenie;
  • zamykane nakrętką z dodatkową uszczelką zapobiegającą wyciekowi materiału;
  • otwierane i zamykane w nieskomplikowany sposób;

B.   Opakowanie wtórne powinno być wykonane z odpornych na zgniecenie materiałów i hermetycznie zamknięte. Dopuszcza  się możliwość umieszczenia w jednym opakowaniu wtórnym kilku naczyń zasadniczych z materiałem klinicznym pod warunkiem ich jednoznacznego oznakowania. Opakowanie wtórne musi mieć wymiary umożliwiające otwarcie go w boksie laminarnym (wymaganie BHP). Przed umieszczeniem w opakowaniu transportowym powierzchnia opakowania wtórnego powinna być wyjałowiona.  Dokumentacja dołączona do próbek nie może być umieszczana w opakowaniu wtórnym.

C.   Opakowanie transportowe– w przypadku transportu materiałów w warunkach specjalnych ( suchy lód, lód) powinno być odporne na dany czynnik. Musi być oznakowane i opisane w sposób identyfikujący klienta i umożliwiający nawiązanie z nim szybkiego kontaktu w przypadkach uszkodzenia próbek czy innych zdarzeń losowych.

Dokumentacje dołączoną do badań należy umieścić oddzielnie w zamkniętych kopertach i przytwierdzonych  do opakowania zewnętrznego.

mat_biolog

 

%d bloggers like this: