Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola

Print Friendly, PDF & Email

Opracowano na podstawie materiałów WHO, CDC, ECDC.

Gorączka krwotoczna Ebola jest powodowana przez wirusy z rodziny Filoviridae.

Rodzaj Ebola obejmuje 5 różnych gatunków wirusa tj:

 • Bundibugyo ebolavirus (BDBV)
 • Zaire ebolavirus (EBOV)
 • Reston ebolavirus (RESTV)
 • Sudan ebolavirus (SUDV)
 • Taï Forest ebolavirus (TAFV).

BDBV, EBOV, oraz SUDV są związane z dużymi epidemiami jakie miały miejsce w Afryce. RESTV stwierdzono na filipinach oraz w Chinach, może on zakażać ludzi, ale jak dotąd nie potwierdzono, by wywoływał chorobę śmiertelną.

Gorączka Ebola jest to choroba występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą ponad 90%. Rezerwuar wirusów jest nieznany. Istnieje hipoteza mówiąca, że rezerwuarem wirusa Ebola są nietoperze owocożerne. Ponadto w XX wieku i na początku XXI pojedyncze epidemie gorączki Ebola odnotowywano wśród zwierząt tj. szympansów i goryli.

Epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas głównie w Afryce (tabela epidemii na końcu dokumentu). Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym także do Europy np. wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie inkubacji choroby.

Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej, a także drogą kropelkową. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Po okresie inkubacji trwającym w przypadku Ebola od 2 do 21 dni pojawiają się objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, bóle gardła, osłabienie), które bardzo szybko nasilają się. Następnie pojawia się biegunka, wymioty, bóle brzucha, niekiedy wysypka, zaczerwienie oczu oraz objawy krwotoczne (krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne).  Choroba może doprowadzić do śmierci.

Nie ma specyficznego leczenia, ani szczepionki przeciwko gorączkom krwotocznym Ebola. Brak skutecznego leczenia i duża zakaźność wirusów wymusza stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przez osoby kontaktujące się lub opiekujące osobą zakażoną lub chorą tj.

 • szczególne warunki izolacji,
 • środki ochrony osobistej, w szczególności dla personelu medycznego opiekującego się chorym,
 • procedury postępowania z pacjentem podejrzanym o zachorowanie na gorączkę krwotoczną Ebola,
 • asady postępowania z pasażerami samolotów w przypadku podejrzenia, że osobą chora podróżowała tym środkiem transportu (contact – tracing)
 • zasady dezynfekcji samolotu (lub innego środka transportu) (procedury lotniskowe)
 • objęcie nadzorem epidemiologicznym osób podejrzanych o zachorowanie i osób z kontaktu.

Osoby stale lub długotrwale przebywające na terenie ww. państw (rezydenci) lub osoby przebywające turystycznie nie są narażone na zakażenie wirusem gorączki krwotocznej Ebola dopóki nie mają bezpośredniego kontaktu z wydzielinami lub płynami ustrojowymi martwych lub żywych zakażonych osób lub zwierząt.

W związku z tym, w chwili obecnej, według ekspertów WHO, nie ma powodów do ograniczania międzynarodowego ruchu podróżnych i towarów.

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia choroby gorączkowej po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza informując o przebytej podróży.

Table: Chronology of previous Ebola virus disease outbreaks (WHO)

Year Country Ebolavirus species Cases Deaths Case fatality
2012 Democratic Republic of Congo Bundibugyo 57 29 51%
2012 Uganda Sudan 7 4 57%
2012 Uganda Sudan 24 17 71%
2011 Uganda Sudan 1 1 100%
2008 Democratic Republic of Congo Zaire 32 14 44%
2007 Uganda Bundibugyo 149 37 25%
2007 Democratic Republic of Congo Zaire 264 187 71%
2005 Congo Zaire 12 10 83%
2004 Sudan Sudan 17 7 41%
2003 (Nov-Dec) Congo Zaire 35 29 83%
2003 (Jan-Apr) Congo Zaire 143 128 90%
2001-2002 Congo Zaire 59 44 75%
2001-2002 Gabon Zaire 65 53 82%
2000 Uganda Sudan 425 224 53%
1996 South Africa (ex-Gabon) Zaire 1 1 100%
1996 (Jul-Dec) Gabon Zaire 60 45 75%
1996 (Jan-Apr) Gabon Zaire 31 21 68%
1995 Democratic Republic of Congo Zaire 315 254 81%
1994 Cote d’Ivoire Taï Forest 1 0 0%
1994 Gabon Zaire 52 31 60%
1979 Sudan Sudan 34 22 65%
1977 Democratic Republic of Congo Zaire 1 1 100%
1976 Sudan Sudan 284 151 53%
1976 Democratic Republic of Congo Zaire 318 280 88%