Stażysta lub młodszy asystent w Sekcji Epidemiologii

Print Friendly, PDF & Email

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bytomiu prowadzi rekrutację na stanowisko stażysty lub młodszego asystenta w Sekcji Epidemiologii.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wykształcenie: wyższe, pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie Pielęgniarstwa lub Zdrowia Publicznego.

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość zasad funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra obsługa komputera w środowisku MS Office
 • komunikatywność
 • dokładność
 • sumienność
 • dyspozycyjność
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku

 

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekcji Organizacji, Kadr i Szkolenia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu, ul. Moniuszki 25, 41-902 Bytom (II piętro, pokój nr 37) lub przesłać na adres kadry@psse.bytom.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 397-66-13