Sprzątaczka

Print Friendly, PDF & Email

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bytomiu prowadzi rekrutację na stanowisko sprzątaczki. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania:

  • dokładność
  • sumienność
  • dyspozycyjność
  • odpowiedzialność
  • zaangażowanie
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku

 

Wykształcenie: co najmniej podstawowe.

 

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekcji Organizacji, Kadr i Szkolenia (II piętro, pokój nr 37) lub przesłać do dnia 12.01.2018 r. na adres kadry@psse.bytom.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 397-66-13