Referent/Specjalista w Sekcji Organizacji, Kadr i Szkolenia

Print Friendly, PDF & Email

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bytomiu prowadzi rekrutację na stanowisko referenta/specjalisty w Sekcji Organizacji, Kadr i Szkolenia.

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub średnie z obszaru administracji kadrowej lub zarządzania zasobami ludzkimi
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w dziale kadrowym
 • Bardzo dobra obsługa pakietu MS Office (w szczególności MS Word, MS Excel)

 

Mile widziane:

 • umiejętność obsługi programu Sage Kadry i Płace
 • znajomość obsługi Portalu Usług Elektronicznych (rozliczenia mandatów karnych)
 • znajomość zasad statystyki publicznej

 

Dodatkowo:

 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista
 • cierpliwość
 • odpowiedzialność
 • dokładność
 • sumienność
 • skrupulatność
 • zaangażowanie
 • samodzielność

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz podanie o pracę z dopiskiem w tytule: „Stanowisko pracy w Sekcji OKS” na adres e-mail: kadry@psse.bytom.pl lub w formie papierowej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 25 (z dopiskiem KADRY). Dokumenty aplikacyjne można również złożyć osobiście w Sekcji Organizacji, Kadr i Szkolenia (II piętro, pok. 37) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 397-66-13 w godz. 8.00 – 14.30

 

 

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25”.

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania.

 

 

Klauzula Informacyjna Administrator

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.

Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia.

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu, ul. Stanisława Moniuszki 25, 41-902 Bytom, oraz przez e-mail: iod@psse.bytom.pl