Pracownik w Oddziale Laboratoryjnym – Sekcji Badania Wody

Print Friendly, PDF & Email

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bytomiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Pracownik w Oddziale Laboratoryjnym – Sekcji Badania Wody

Liczba etatu: 1 , od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.05

 

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie badań fizycznych i chemicznych wody
 • obsługa i nadzór nad powierzonym wyposażeniem badawczym i pomiarowym
 • prowadzenie zapisów i dokumentacji z wykonywanych badan
 • prowadzenie walidacji metod badawczych
 • realizacja zadań wynikających z funkcjonującego systemu zarządzania jakością
 • realizacja programu sterowania jakością badań w w zakresie prowadzonych badań laboratoryjnych

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe – chemia, biotechnologia, ochrona środowiska, fizyka lub pokrewne
 • znajomość obliczeń statystycznych (np.: wyznaczanie niepewności dla metod badawczych),
 • precyzyjność,
 • umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office),
 • samodyscyplina i wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • kreatywność i umiejętność samodzielnego inicjowania działań w zakresie pracy laboratoryjnej,
 • umiejętność pracy w zespole,

 

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny, odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz podanie o pracę z dopiskiem w tytule: „Stanowisko pracy w Laboratorium” na adres e-mail: kadry@psse.bytom.pl lub w formie papierowej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 25 (z dopiskiem KADRY). Dokumenty aplikacyjne można również złożyć osobiście w Sekcji Organizacji, Kadr i Szkolenia (II piętro, pok. 37) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 397-66-13 w godz. 8.00 – 14.30.

 

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25”.

 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania.

%d bloggers like this: