Młodszy asystent – Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Print Friendly, PDF & Email

Młodszy asystent – Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, ochrona środowiska , biologia.
 2. Staż pracy: nie wymagany.
 3. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu.
 4. Obsługa komputera – pakietu MS Office
 5. Odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność i wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji.

 

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość przepisów prawnych mających zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Bieżący nadzór sanitarny nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, nieruchomościami oraz środkami transportu publicznego, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 2. Prowadzenie nadzoru w obszarze postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.
 3. Sporządzanie dokumentacji kontrolnej i przygotowywanie projektów pism, decyzji administracyjnych, upomnień, postanowień opinii sanitarnych dotyczących prowadzonych spraw.
 4. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców o interwencje.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz podanie o pracę z dopiskiem w tytule: „Stanowisko pracy w Sekcji Higieny Komunalnej” na adres e-mail: kadry@psse.bytom.pl lub w formie papierowej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 25 (z dopiskiem KADRY). Dokumenty aplikacyjne można również złożyć osobiście w Sekcji Organizacji, Kadr i Szkolenia (II piętro, pok. 37) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 397-66-13 w godz. 8.00 – 14.30.

 

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25”.

 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania.

%d bloggers like this: