Projekt “Zapobieganie zakażeniom HCV”, Kampania “HCV Jestem świadom”