Program profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach” (autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka)

Print Friendly, PDF & Email

Program profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach” (autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka)

Opis problemu:
W województwie śląskim od początku 2015 roku 1600 osób zatruło się „dopalaczami”. W lipcu odnotowano tragiczny bilans zatruć, zmarły dwie osoby 19-latek, który najprawdopodobniej przyjął substancję o nazwie “mocarz”, oraz 24-latek w następstwie spożycia “rozpałki do grilla”. Ogółem w całym województwie odnotowano ponad 800 zatruć dopalaczami, 550 osób trafiło do szpitali. Ponadto od dnia 1 lipca 2015 r. zmieniła się ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – m.in. o rozszerzenie listy substancji zakazanych o 114 nowych pozycji dotychczas  zakwalifikowanych jako dopalacze.
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Śląski Kurator Oświaty proponują kompleksowe działania profilaktyczne poprzez wprowadzenie w całym województwie programu profilaktyki uniwersalnej dla szkół gimnazjalnych pn. „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka.

Program „Smak życia czyli debata o dopalaczach” został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Grupa docelowa:
Dyrektorzy szkół gimnazjalnych, nauczyciele, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ich rodzice i opiekunowie.

Cel interwencji:

  • profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku dzieci i młodzieży;
  • dostarczenie młodym ludziom w wieku 13-15 lat podstawowych informacji o kontekście używania tzw. dopalaczy i o samych „dopalaczach” w celu zwiększenia ostrożności uczestników i zmniejszania ich wartości na kontakty z tymi produktami;
  • zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z dopalaczy.

Środki i materiały do realizacji interwencji:

  • Broszura „Smak życia czyli debata o dopalaczach”
  • Płyta CD z materiałami edukacyjnymi dla koordynatora szkolnego
  • Podręcznik dla nauczyciela,
  • Prezentacja multimedialna dla nauczycieli i rodziców – „Młodzież, zdrowie a substancję psychoaktywne”,
  • Plakat edukacyjny – Dopalacze wypalacze „groźne narkotyki”, ulotki edukacyjne
  • Poradnik

Ramy czasowe: rok szkolnym 2015/2016 (I edycja)

Zaproszenia do programu zostaną przesłane do szkół indywidualnie.

II Wojewódzka Konferencja „Dopalacze Wypalacze –groźne narkotyki” 28.10.2015 r.

Konferencja szkoleniowa odbędzie się w Sali Sejmu Śląskiego dla nauczycieli.
Honorowy patronat: Marszałek Województwa Śląskiego
Wykładowcy: m.in. dr Krzysztof Wojcieszek.

Zobacz również...