Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Komunikat dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul.Wapienna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytomiu informuje,że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców Nakła Śląskiego, ul.Wapienna stwierdzono obecność bakterii grupy coli i Enterokoków.   Woda nie nadaje się do spożycia (dot. picia, przygotowywania posiłków,...