Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Połomia

W oparciu o uzyskane wyniki kontrolnych badań próbek wody, pobranych w dniu 08.10.2019 r. z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Połomia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytomiu informuje, że nastąpiła częściowa poprawa jakości mikrobiologicznej wody. W badanych...

Jesień ze zdrowiem AGORA 08.10.2019r.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, mieli przyjemność brać udział w kolejnej „Śląskiej Jesieni ze Zdrowiem”, która odbyła się 8 października br. w Centrum Handlowym Agora w Bytomiu. Wydarzenie było doskonałą okazją, by zasięgnąć porad,...

Grzybobranie dzieci klas II i III

W dniu 07.10.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu, w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu i Nadleśnictwem Brynek, zorganizowano dla dzieci klas II i III grzybobranie. Przed grzybobraniem przybliżono...

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Połomia

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny Bytomiu informuje,  że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Połomia stwierdzono  obecność bakterii grupy coli i Enterokoków. Woda nie nadaje się do spożycia (dot. picia, przygotowywania posiłków, mycia...

„Ars, czyli jak dbać o miłość?” warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

27 września br., w związku z realizacją programu profilaktycznego : „Ars, czyli jak dbać o miłość?”, w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, odbyły się warsztaty profilaktyczne. Polegały na przeprowadzeniu pogadanki nt. substancji psychoaktywnych, przez...