Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu