Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

„Bezpieczne Wakacje 2019”oraz „Brązowo, ale czy Zdrowo?”

20 sierpnia br., w związku z trwającąakcją „Bezpieczne Wakacje 2019”oraz „Brązowo, ale czy Zdrowo?”, pracownicySekcji Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla dzieci przebywających na półkoloniach organizowanych przy współpracy z BeceKobusem. Zajęcia odbyły się na terenie...

Bezpieczne Wakacje 2019

15 sierpnia br., w związku z trwającą  akcją „Bezpieczne Wakacje 2019”, pracownicy  Sekcji Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla dzieci przebywających na półkoloniach organizowanych przy współpracy z BeceKobusem. Zajęcia odbyły się w „Klubie  Znicz” w...

Akcja profilaktyczna „Miasteczko Zdrowia”

6 sierpnia br. pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej w Bytomiu uczestniczył w akcji profilaktycznej „Miasteczko Zdrowia” zorganizowanej przez Panią Barbarę Dziuk Poseł na Sejm RP, na terenie Centrum Handlowo Usługowego „Hala” w Tarnowskich Górach. Partnerem Społecznym...