Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Akcja profilaktyczna w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S. A. w Tarnowskich Górach

18 października br. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, przeprowadzili akcję profilaktyczną, w związku z kampanią : „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”, na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach. Utworzono i obsługiwano stanowisko...

Komunikat dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul.Wapienna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody z ujęcia zaopatrującego odbiorców Nakła Śląskiego, ul.Wapienna stwierdzono obecność bakterii grupy coli.   Woda nie nadaje się do spożycia (dot. picia, przygotowywania posiłków, mycia...

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Połomia

W oparciu o wyniki przeprowadzonego w ramach kontroli wewnętrznej badania wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Połomia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 10.10.2019 r. nie stwierdzono...

„Postaw na Zdrowie”

9 października br. Urząd Miasta Piekary Śląskie wraz z piekarskim oddziałem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, poprowadził działania związane z utrzymaniem dobrego zdrowia, w formie akcji profilaktycznej ph.: „Postaw...