Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Komunikat dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul. Wapienna

W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontrolnych badań wody wodociągowej dostarczanej z ujęcia Nakło Śląskie, ul. Wapienna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 03.10.2018r. nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych....

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Połomia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Połomia stwierdzono obecność bakterii grupy coli.   Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do:...

Komunikat dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul.Wapienna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytomiu informuje,że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców Nakła Śląskiego, ul.Wapienna stwierdzono obecność bakterii grupy coli i Enterokoków.   Woda nie nadaje się do spożycia (dot. picia, przygotowywania posiłków,...