Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Sekcji:  mgr inż. Agnieszka Mikulska

II piętro, pokój nr 38-39, telefon: 32 397-66-91

nz@psse.bytom.pl

 

Godziny przyjmowania stron: poniedziałek – piątek 8.00 – 11.00

W okresie letnim Strony przyjmowane są od godz. 7.30 do 11.00.

 

Zakres działania:

  • Wydawanie opinii w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko -zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późn. zm.).
  • Wydawanie opinii w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).
  • Uzgadnianie lokalizacji celu publicznego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 59).
  • Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 59).
  • Przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w trakcie realizacji.
  • Dopuszczanie do użytkowania obiektów budowlanych na podstawie art. 56 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 59).
  • Wydawanie opinii, uzgodnień oraz zaświadczeń na podstawie przepisów szczególnych.

%d bloggers like this: