Zakres kontroli kompleksowej obiektów żywności i żywienia.

Print Friendly, PDF & Email

Zakres kontroli kompleksowej obiektów żywności i żywienia:

 • Ocena stanu sanitarno – technicznego i porządkowego otoczenia zakładu, pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, środków transportu.
 • Ocena sposobu przyjęcia surowców.
 • Warunki przechowywania surowców, substancji dodatkowych, dozwolonych i innych składników żywności.
 • Prawidłowość przeprowadzanych procesów technologicznych.
 • Ocena jakości zdrowotnej surowców, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu żywności, półproduktów i wyrobów gotowych.
 • Prawidłowość i skuteczność przeprowadzanych procesów mycia i dezynfekcji naczyń, sprzętu i rąk personelu.
 • Stosowane materiały i wyroby do kontaktu z żywnością (urządzenia, drobny sprzęt produkcyjny, naczynia, opakowania transportowe i jednostkowe).
 • Sposób znakowania produktów gotowych oraz warunki ich magazynowania i ekspedycji.
 • Stan higieny i zdrowotności pracowników i osób biorących udział w procesie produkcji lub obrocie żywnością oraz posiadane kwalifikacje i odbyte szkolenia z zakresu zagadnień higieny.
 • Prawidłowość prowadzenie dokumentacji i zapisów dotyczących stosowanych systemów kontroli wewnętrznej w tym systemu HACCP oraz realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej.
 • Inne zagadnienia wynikające ze specyfiki danego zakładu.

 

%d bloggers like this: