Materiał szkoleniowy w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty w świetle nowych przepisów prawnych.