Komunikat dla podmiotów działających na rynku spożywczym

Print Friendly, PDF & Email

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w dniu 28 października 2006 r. weszła w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na podstawie tej ustawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem właściwym w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania zakładów branży spożywczej. Zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy zakłady, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność podlega obowiązkowi zatwierdzenia co oznacza, że każdy zakład działający na rynku spożywczym powinien posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład branży spożywczej w zakresie prowadzonej działalności. Natomiast, zakłady wyszczególnione w art. 63 ust. 2 podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru zakładów prowadzonego przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

W związku z powyższym wszystkie podmioty, które nie posiadają wymaganych decyzji proszone są o składania wniosków do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, ul. Moniuszki 25.

 

Wzory wniosków znajdują się w załączeniu

Do pobrania/Druki

%d bloggers like this: