Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii – zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na użytkowanie środka transportu, na zmianę właściciela obiektów żywnościowo – żywieniowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii – zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na użytkowanie środka transportu, na zmianę właściciela obiektów żywnościowo – żywieniowych:

  • Kserokopia dokumentacji NIP.
  • Kserokopia dokumentacji REGON.
  • Kserokopia zaświadczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
  • Opracowana dokumentacja kodeksu GHP / GMP.
  • Kserokopia aktualnego wyniku badania wody (badania przeprowadzone w laboratorium akredytowanym).
  • Rozpoczęte wdrażanie systemu HACCP ( powołany zespół HACCP, deklaracja Polityki Jakości).
  • W przypadku środków transportu żywności, które będą przewozić mięso i wędliny należy przedstawić Zaświadczenie z Weterynarii potwierdzające, że zakład jest pod ich stałym nadzorem.
  • Umowa – zlecenia na wydanie opinii (wypisana i złożona w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu).

Przypominamy każdemu pracodawcy o podstawowym obowiązku, który określa art. 209 Kodeksu pracy tj. zawiadomienie na piśmie państwowego inspektora sanitarnego o rozpoczęciu działalności oraz zmian dotyczących prowadzonej działalności.

 

%d bloggers like this: