Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Sekcji: mgr inż. Karolina Mieduniecka

pokój nr 8 (parter) telefon: 32 397-66-41, 32 386-07-43
pokój nr 9 (parter) Powiat: bytomski, piekarski: telefon: 32 397-66-42
pokój nr 9A (parter) Powiat tarnogórski, kontrola graniczna: telefon: 32 397-66-43

hzzipu@psse.bytom.pl

 

Zadania Sekcji

  • Bieżący nadzór nad zakładami produkującymi lub wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze, substancje dodatkowe, dozwolone substancje pomagające w przetwarzaniu żywności, półproduktów i wyrobów gotowych i innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  • Kontrola jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy żywności, składników żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (import) oraz wywożonej za granicę żywności, składników żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (eksport).
  • Urzędowa kontrola produktów kosmetycznych.
  • Pobieranie próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek sanitarnych oraz produktów kosmetycznych w ramach nadzoru bieżącego oraz w przypadku podejrzenia lub powzięcia wiadomości o niewłaściwej jakości produkowanego lub wprowadzonego do obrotu środka spożywczego.
  • Ocena prawidłowości znakowania środków spożywczych wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu oraz kosmetyków zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych.
  • Ocena zgodności dokumentacji w obiektach żywności i żywienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych.
  • Wydawanie opinii – zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obiektach żywnościowo – żywieniowych.
  • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących poprawy stanu sanitarno – higienicznego w zakładach podlegających kontroli sekcji HŻŻ i PU.
  • Prowadzenie postępowania w przypadku zgłoszenia przez konsumentów interwencji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

%d bloggers like this: