Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Sekcji: mgr Wiesława Marciniak

II piętro, pokój nr 31, telefon: 32 397-66-51, 32 397-66-52

hkis@psse.bytom.pl

 

Zadania Sekcji

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

  • obiektów użyteczności publicznej
  • obiektów służby zdrowia
  • obiektów usługowych
  • środków komunikacji publicznej
  • higieny środowiska, w tym czystości wody.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

  • interwencjami mieszkańców;
  • wydawaniem opinii sanitarnych dla Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w celu rejestracji w Urzędzie Wojewódzkim;
  • ekshumacją zwłok;
  • przewozu zwłok i szczątków ludzkich.

 

%d bloggers like this: