Spis dokumentacji w sprawie spełnienia wymagań sanitarnych

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii w sprawie spełnienia wymagań sanitarnych w gabinetach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

 • Podanie o wydanie opinii sanitarnej.
 • Dokument zawierający dane dotyczące pomieszczenia, wyposażenia w urządzenia, sprzęt i aparaturę medyczną, rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych (szkic sytuacyjny pomieszczenia wraz z częścią opisową lub załącznik część B).
 • Dokument potwierdzający prawo do korzystania z pomieszczenia, w którym ma być wykonywana praktyka,
 • Umowa z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji, w przypadku gdy pomieszczenie nie jest wyposażone w sprzęt do sterylizacji, a lekarz ma zamiar udzielać świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji.
 • Umowa z podmiotem świadczącym usługi w zakresie utylizacji odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego w przypadku wytwarzania takich odpadów w toku udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 • Procedury przeciwepidemiczne:

 

 • higienicznego mycia rąk,
  dezynfekcji, mycia narzędzi i sprzętu medycznego,
  postępowania po ekspozycji,
  sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń,
  postępowania z brudną bielizną,
  postępowania z odpadami medycznymi.

 

%d bloggers like this: