Informacja ECDC – na temat konieczności szczepień przeciwko grypie sezonowej u osób z grup podwyższonego ryzyka i pracowników służby zdrowia w krajach UE

Print Friendly, PDF & Email

Informacja ECDC na temat konieczności szczepień przeciwko grypie sezonowej u osób z grup podwyższonego ryzyka i pracowników służby zdrowia w krajach UE

W ostatnich tygodniach grudnia liczne kraje zachodniej i południowej Europy poinformowały o znacznym wzroście liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i ostrych zakażeń układu oddechowego. W 3 z tych krajów – Irlandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii – liczba konsultacji lekarskich była znacznie wyższa niż zarejestrowana w szczycie zachorowań podczas poprzednich 2 sezonów zimowych.

W tym sezonie rozpoznawano przede wszystkim zakażenia wywołane wirusem grypy typu A H3N2. Szczep ten wywołał ostrą epidemię w ostatnim sezonie (2007/2008) w Ameryce Północnej, a tak że w części półkuli południowej w sezonie zimowym 2008. Do  świadczenie z poprzednich epidemii wskazują, że wirus grypy A H3N2 powoduje zachorowania o ciężkim przebiegu niż wirusy typu A H1N1 i wirus typu B.

Opierając się na charakterystyce antygenowej i genetycznej wirusa krążących uznano,

że wirusy znajdujące się w tegorocznej szczepionce przeciwko grypie odpowiadają wirusom krążącym w środowisku. Szczepionka ta więc stanowi skuteczną ochronę przed zachorowaniem lub przynajmniej pozwoli na znaczne złagodzenie przebiegu choroby.

Ponieważ rozprzestrzenianie się epidemii grypy z Europy zachodniej na Wschód było dotychczas obserwowane przez większość sezonów epidemicznych (ale nie wszystkich) dlatego prawdopodobne jest, że w nadchodzących tygodniach grypa sezonowa będzie rozprzestrzeniała się i nasilała w środkowej, wschodniej i północnej Europie.

Uwzględniając powyższe ECDC zaleca poddawanie się szczepionkom ochronnym przeciwko grypie sezonowej. Dotyczy to szczególnie osób z grup ryzyka – cierpiących na choroby przewlekłe i starszych, a także pracowników służby zdrowia. Ponadto osoby, które zachorowały powinny udać się do lekarza i unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami. Wszyscy powinni przestrzegać podstawowym zasad higieny tj. częste mycie rąk.

%d bloggers like this: