Sekcja Bezpieczeństwa Wody

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Sekcji: mgr Barbara Wojtanowska

II piętro, pokój nr 30, telefon: 32 397-66-53

nadzor.wody@psse.bytom.pl

 

Zadania Sekcji

 

Sprawuje nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, pływalniach oraz ciepłej wody w podmiotach leczniczych i budynkach zamieszkania zbiorowego.

Celem pełnionego nadzoru jest zapewnienie mieszkańcom korzystania z wody bezpiecznej dla zdrowia.

Badania wody przeznaczonej do spożycia prowadzone są dla wody podawanej do sieci w ujęciach i Stacjach Uzdatniania Wody i przede wszystkim dla wody z sieci wodociągowej, dostarczanej mieszkańcom nadzorowanego terenu.

Próbki wody pobierane są w wyznaczonych punktach kontrolnych. Kontrolne badania wody wykonywane są również w przypadkach sytuacji awaryjnych na sieci wodociągowej.

W ramach monitoringu jakości wody nadzorowane jest prowadzenie przez podmioty dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia oraz zarządców pływalni kontroli wewnętrznej jakości wody.

 

%d bloggers like this: