Sekcja Bezpieczeństwa Wody

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Sekcji: mgr Barbara Wojtanowska

II piętro, pokój nr 30, telefon: 32 397-66-53

nadzor.wody@psse.bytom.pl

 

Zadania Sekcji

Sprawuje kontrolę nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z basenów kąpielowych, wód powierzchniowych wykorzystywanych do kąpieli oraz wody ciepłej w celu wykrycia bakterii Legionella.

Celem pełnionego nadzoru jest zapewnienie mieszkańcom korzystania z wody bezpiecznej dla zdrowia.

Badania wody przeznaczonej do spożycia prowadzone są dla wody podawanej do sieci w ujęciach i Stacjach Uzdatniania Wody i przede wszystkim dla wody z sieci wodociągowej, dostarczanej mieszkańcom nadzorowanego terenu.

Próbki wody pobierane są w wyznaczonych punktach kontrolnych. Kontrolne badania wody wykonywane są również w przypadkach sytuacji awaryjnych na sieci wodociągowej.
W ramach monitoringu jakości wody nadzorowane jest prowadzenie przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne i inne podmioty  kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia.