Badania mikrobiologiczne żywności

Print Friendly, PDF & Email

akredytowane:

 • obecność Salmonella spp.
 • obecność Yersinia enterocolitica
 • obecność Listeria spp. i Listeria monocytogenes
 • obecność Gronkowców chorobotwórczych
 • liczba Escherichia coli β-glukoronidazo-dodatnich met. płytkową
 • liczba Listeria spp. i Listeria monocytogenes met. płytkową
 • liczba Enterobacteriaceae met. płytkową
 • liczba przypuszczalnych Bacillus cereus met. płytkową
 • liczba Gronkowców chorobotwórczych met. płytkową
 • ogólna liczba drobnoustrojów met. płytkową
 • badanie szczelności i trwałości konserw

 

w środkach spożywczych wskazanych w zakresie akredytacji AB 532

akredytowane:

 • obecność Salmonella spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością: w wymazach

 

nieakredytowane, objęte systemem zarządzania:

 • obecność Enterobacteriaceae
 • obecność i liczba bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczyny
 • obecność bakterii z grupy coli
 • liczba pleśni i drożdży met. płytkową
 • liczba Pseudomonas aeruginosa met. płytkową
 • liczba Clostridium perfringens met. płytkową
 • liczba bakterii z grupy coli met. NPL
 • liczba Gronkowców chorobotwórczych met. NPL
 • liczba Enterobacteriaceae met. NPL
 • liczba przypuszczalnych Escherichia coli met. NPL

 

nieakredytowane, objęte systemem zarządzania:

 • badania sanitarne metodą wymazów i odcisków.

%d bloggers like this: