Przyjmowanie próbek wody

Print Friendly, PDF & Email

Poniedziałek – wtorek 8.00 – 11.00 (woda przeznaczona do spożycia)

Poniedziałek 8.00 – 11.00 (woda z niecki basenowej – Pseudomonas aeruginosa)

Czwartek 8.00 – 13.00 (oznaczenie bakterii z rodzaju Legionella)

 

UWAGA :

  • terminy przyjęcia próbek nie dotyczą tygodni z dodatkowymi dniami wolnymi od pracy
  • Należność za wykonane badania pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem PSSE w Bytomiu.
  • Płatność za badania : w kasie przy dostarczeniu próbek wody, lub przelewem na podstawie faktury (potrzebny jest nr NIP) NR KONTA: NBP O/O Katowice 65 1010 1212 0054 1222 3100 0000

 

Kontakt w sprawie badań : 32 397 67 11, kontakt w sprawie poboru próbek wody : 32 397 66 53

%d bloggers like this: