Przyjmowanie próbek wody

Print Friendly, PDF & Email
  • Poniedziałek – środa 8.00 – 11.00 (woda przeznaczona do spożycia)
  • Poniedziałek 8.00 – 11.00 (woda z niecki basenowej – oznaczanie gronkowców i Pseudomonas aeruginosa)
  • Czwartek 8.00 – 13.00 (oznaczenie bakterii z rodzaju Legionella)

UWAGA : terminy przyjęcia próbek nie dotyczą tygodni z dodatkowymi dniami wolnymi od pracy – prosimy ustalać termin indywidualnie

 

Butelki do poboru wody wydajemy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00.

 

Należność za wykonane badania pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem PSSE w Bytomiu.

 

Płatność za badania : w kasie przy dostarczeniu próbek wody,  lub przelewem na podstawie faktury (potrzebny jest nr NIP)

 

NR KONTA:  NBP O/O Katowice   65 1010 1212 0054 1222 3100 0000

 

Kontakt w sprawie badań : 32 397 67 11, kontakt w sprawie poboru próbek wody : 32 397 66 53