Badania mikrobiologiczne wody

Print Friendly, PDF & Email

akredytowane:

  • liczba bakterii grupy coli
  • liczba bakterii E. coli
  • liczba enterokoków kałowych
  • ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36oC
  • ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22oC
  • liczba Pseudomonas aeruginosa
  • liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)
  • obecność lub liczba bakterii z rodzaju Legionella
  • liczba Clostridium perfringens

%d bloggers like this: