Badania mikrobiologiczne wody

Print Friendly, PDF & Email

akredytowane:

  • liczba bakterii grupy coli
  • liczba E. coli
  • liczba enterokoków kałowych
  • liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 36±2 oC po 48 h
  • liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22±2 oC po 72 h
  • liczba Pseudomonas aeruginosa
  • liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)
  • obecność lub liczba bakterii z rodzaju Legionella
  • liczba Clostridium perfringens

%d bloggers like this: