Badania mikrobiologiczne wody

Print Friendly, PDF & Email

akredytowane:

 • liczba bakterii grupy coli
 • liczba bakterii grupy coli typu kałowego
 • liczba E. coli
 • liczba enterokoków kałowych
 • liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 36±2 oC po 48 h
 • liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22±2 oC po 72 h
 • liczba Pseudomonas aeruginosa
 • liczba Clostridium perfringens
 • liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)
 • obecność lub liczba bakterii z rodzaju Legionella

nieakredytowane, objęte systemem zarządzania:

 • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
 • liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 37oC po 24 h