Sekcja Badań Wody

Print Friendly, PDF & Email

p.o. Kierownik Sekcji: mgr inż. Agnieszka Ossowska

II piętro, pokój nr 25, telefon: 032 397-67-11

labor.wody@psse.bytom.pl

%d bloggers like this: