Badanie próbek kału

Print Friendly, PDF & Email

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE I PARAZYTOLOGICZNE

 • Próbki  przyjmowane są od poniedziałku do czwartku godzinach 8.00 ÷ 10.00 w:
 • PSSE w Bytomiu, ul. Moniuszki 25 (parter, pokój nr. 3a – tel. 32 397 67 00)
 • Punkcie przyjęcia materiału biologicznego w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 21D (Budynek NZOZ Przychodni Specjalistycznych – tel. 32 284-26-20)

INFORMACJA! W PIĄTEK PRÓBY NIE SĄ PRZYJMOWANE

BADANIA NA NOSICIELSTWO PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

 • Badanie polega na pobraniu i dostarczeniu trzech próbek kału z możliwie trzech kolejnych dni.
 • Pojemnik z próbką kału opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której pobrano kał oraz datą i godziną pobrania.
 • Klient wypełnia jedno zlecenie badania do trzech próbek kału.
 • Należność za wykonane badania pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem PSSE w Bytomiu w dniu dostarczenia pierwszej próbki.
 • Opłatę za badania należy dokonywać w kasie znajdującej się w PSSE w Bytomiu, II piętro, w godzinach: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 13.00 lub przelewem na numer konta NBP O/O Katowice 65 1010 1212 0054 1222 3100 0000 (w tytule proszę podać Imię, Nazwisko oraz Badanie kału)
 • Koszt całkowitego badania (3 próby kału) na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella wynosi 99,00 zł.
 • Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella wykonuje się zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DZ.U. Nr 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) w oparciu o opracowane procedury badawcze.
 • Wyniki są wydawane do siedmiu dni od ostatniej (trzeciej) dostarczonej próbki kału do badania, w punktach przyjmowania prób w godzinach:
 • Bytom: poniedziałek – piątek 14.00 ÷ 15.00 i dodatkowo w piątek  8.00 ÷ 10.00
 • Tarnowskie Góry: poniedziałek – czwartek od 10.00 ÷ 11.30

INFORMACJA!  W PIĄTKI PUNKT PRZYJĘCIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W TARNOWSKICH GÓRACH JEST NIECZYNNY

Instrukcja pobierania i transportu próbek kału do badań bakteriologicznych i parazytologicznych

Pobierz (PDF, 288KB)

%d bloggers like this: