Oddział Laboratoryjny

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Oddziału: dr Agata Moskaluk-Grochowicz

II piętro, pokój nr 29, telefon: 032 397-66-74

ol@psse.bytom.pl

 

Przystąpienie do Unii Europejskiej zobowiązało Inspekcję Sanitarną do działań w kierunku spełnienia koniecznych warunków dostosowania się do przepisów technicznych i standardów w dziedzinie badań laboratoryjnych poprzez wprowadzenie Systemu Jakości i akredytację badań.

Polityka Jakości realizowana w Oddziale Laboratoryjnym (Laboratorium) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu ma na celu zapewnienie pełnej miarodajności wyników badań. Wyniki są miarodajne tzn. posiadają następujące cechy:

  • są wiarygodne, gdyż są wyznaczane z określona niepewnością;
  • są użyteczne, ponieważ pozwalają Klientowi Laboratorium rozwiązać jego problem;
  • są rzetelne, gdyż Laboratorium w trakcie realizacji pracy postępuje zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną.

System Jakości i kompetencje techniczne są zgodne z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025:2005+Ap 1:2007. Część badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym jest akredytowana  (patrz: AKREDYTACJA), pozostałe badania objęte są systemem jakości.

%d bloggers like this: