Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Print Friendly, PDF & Email

Główny Księgowy: mgr Małgorzata Parszewska

II piętro, pokój nr 35, telefon: 032 397-66-11

ksiegowosc@psse.bytom.pl