Kontakt

Print Friendly, PDF & Email

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Adres email (wymagane)

Kategoria (wymagane-proszę wybrać z listy)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, że administratorem danych jest PPIS w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu, ul. Moniuszki 25.
Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy przez PPIS , zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz.1263 ze zm.) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest obowiązkowe, ponieważ według art. 64 kpa oraz §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków organ ma prawo podanie o interwencje, skargi, wnioski anonimowe pozostawić bez rozpatrzenia.

 

NIP: 626-24-88-276

ePuap Skrytka odbiorcza: /pssebytom/skrytka

ppis@psse.bytom.pl

 

Wykaz numerów tlefonicznych

 • Punkt Informacyjny tel. 32 397-66-66
 • Sekretariat tel. 32 397-66-60, fax. 32 397-66-00,

Oddział Nadzoru Sanitarnego 32 397-66-71

 • Sekcja Epidemiologii 32 397-66-81
 • Sekcja Higieny Żywności, Żywienia 32 397-66-41
 • Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska 32 397-66-51
 • Nadzór i Monitoring Jakości Wody 32 397-66-53
 • Sekcja Higieny Pracy 32 397-66-73
 • Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży 32 397-66-31
 • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 32 397-66-91
 • Oświata Zdrowotna 32 397-66-23

Oddział Laboratoryjny 32 397-66-74

 • Sekcja Badań Żywności Sekcja 32 397-67-31
 • Badań Wody Sekcja 32 397-67-11
 • Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń 32 397-67-21

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

 • Sekcja Ekonomiczno – Finansowa 32 397-66-14
 • Sekcja Administracyjno – Gospodarcza 32 397-66-20

Sekcje i Samodzielne Stanowiska Pracy

 • Sekcja Oświaty Zdrowotnej 32 397-66-23
 • Sekcja Organizacji, Kadr i Szkolenia 32 397-66-13
 • Informatyk 32 397-66-24
 • Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego 32 397-66-25