Do pobrania/Druki

Print Friendly, PDF & Email

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

 

PPIS

  Karta zgłoszenia pracodawcy do PIS
(21 listopada 2017, 194,4 KiB, 383 pobrań)
  

  Umowa zlecenia
(21 listopada 2017, 64,6 KiB, 300 pobrań)
  

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
(27 czerwca 2018, 582,1 KiB, 301 pobrań)
  

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia

  Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(21 listopada 2017, 35,4 KiB, 502 pobrań)
  

  Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(21 listopada 2017, 25,1 KiB, 341 pobrań)
  

  Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(21 listopada 2017, 25,0 KiB, 638 pobrań)
  

  Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(21 listopada 2017, 25,5 KiB, 501 pobrań)
  

  CED (Wspólnotowy Dokument Wejścia)
(22 listopada 2017, 140,0 KiB, 144 pobrań)
  

  Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
(22 listopada 2017, 57,5 KiB, 191 pobrań)
  

  Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu
(22 listopada 2017, 54,0 KiB, 149 pobrań)
  

  Omówienie wyników oceny jadłospisów przedszkolnych ocenianych w 2018 roku
(28 maja 2019, 1,5 MiB, 177 pobrań)
  Materiały szkoleniowe "Zasady żywienie dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami"

  Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży
(28 maja 2019, 2,1 MiB, 235 pobrań)
  Materiały szkoleniowe "Zasady żywienie dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami"

  Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
(4 września 2019, 188,1 KiB, 11 pobrań)
  

  Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
(4 września 2019, 184,5 KiB, 3 pobrań)
  

  Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
(4 września 2019, 186,7 KiB, 5 pobrań)
  

 
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

  Program dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwiec 2012r. Wzór tabeli
(22 listopada 2017, 36,8 KiB, 241 pobrań)
  

  Procedura zapewniająca ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi
(22 listopada 2017, 394,1 KiB, 2 482 pobrań)
  

  Procedura zapewniająca ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi
(6 sierpnia 2018, 64,0 KiB, 542 pobrań)
  

  Opinia sanitarna lokalu mieszkalnego
(22 listopada 2017, 22,6 KiB, 326 pobrań)
  

  Ekshumacja. Wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania.
(22 listopada 2017, 153,0 KiB, 3 636 pobrań)
  

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

  Wniosek o wydanie opinii do rejestracji zespołu wychowania przedszkolnego/punktu przedszkolnego
(21 listopada 2017, 29,4 KiB, 261 pobrań)
  

  Lekki Tornister
(22 listopada 2017, 243,6 KiB, 240 pobrań)
  

  Instrukcja w sprawie wymogów sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami” podpisana przez Głównego Inspektora Sanitarnego
(22 listopada 2017, 8,1 MiB, 194 pobrań)
  

  Stanowisko Głownego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu
(22 listopada 2017, 981,9 KiB, 213 pobrań)
  

  Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
(22 listopada 2017, 237,8 KiB, 221 pobrań)
  

 

Sekcja Higieny Pracy

  Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
(22 listopada 2017, 36,7 KiB, 290 pobrań)
  

  Skierowanie na badania w celu rozpoznania Choroby zawodowej
(22 listopada 2017, 30,9 KiB, 257 pobrań)
  

  Załącznik nr 1 do skierowania
(22 listopada 2017, 17,9 KiB, 252 pobrań)
  

  Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
(22 listopada 2017, 23,2 KiB, 259 pobrań)
  

 

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

  Dokumenty wymagane do wniosku odbiorowego
(12 lipca 2018, 213,3 KiB, 562 pobrań)
  

  Podanie o uzgodnienie projektu
(21 listopada 2017, 23,5 KiB, 1 256 pobrań)
  

  Podanie o dopuszczenie do użytkowania inwestycji
(21 listopada 2017, 24,0 KiB, 1 981 pobrań)
  

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej

  Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach”
(7 maja 2019, 145,0 KiB, 65 pobrań)
  dla szkolnego koordynatora programu

  Sprawozdanie z realizacji programu „ZNAMIĘ! ZNAM JE?”
(7 maja 2019, 19,4 KiB, 54 pobrań)
  

  Informacja z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
(18 kwietnia 2019, 176,0 KiB, 148 pobrań)
  

  Informacja z realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkoły podstawowej pt. „Bieg po zdrowie”
(18 kwietnia 2019, 81,5 KiB, 95 pobrań)
  

  Informacja z realizacji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
(16 kwietnia 2019, 76,0 KiB, 60 pobrań)
  Powyższy program przeznaczony jest do realizacji wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Zbiorczy kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
(16 kwietnia 2019, 60,0 KiB, 52 pobrań)
  

  Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
(30 listopada 2017, 16,0 KiB, 218 pobrań)
  

  Informacja z realizacji programu edukacyjnego „TRZYMAJ FORMĘ!” w roku szkolnym 2015/2016 (X EDYCJA)
(22 listopada 2017, 113,5 KiB, 184 pobrań)
  

  Sprawozdanie z realizacji programu PODSTĘPNE WZW w szkołach
(16 kwietnia 2019, 19,4 KiB, 84 pobrań)
  

  Sprawozdanie z realizacji programu pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”
(13 czerwca 2019, 61,5 KiB, 50 pobrań)
  

  Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki uniwersalnej “Smak życia czyli debata o dopalaczach”
(22 listopada 2017, 145,0 KiB, 422 pobrań)
  

  Sprawozdanie z realizacji Projektu „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!”
(22 listopada 2017, 17,1 KiB, 353 pobrań)
  

  Lustereczko, lustereczko – scenariusz zajęć – profilaktyka HIV_AIDS
(22 listopada 2017, 826,0 KiB, 879 pobrań)
  

  Prezentacja dla szkolnych koordynatorów do programu "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"
(4 grudnia 2017, 1,3 MiB, 233 pobrań)
  

  Sprawozdanie z realizacji projektu pn.„Klub Zdrowego Przedszkolaka” dla koordynatora placówki
(16 kwietnia 2019, 20,0 KiB, 262 pobrań)
  

  HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję
(6 listopada 2018, 14,8 KiB, 86 pobrań)
  Druk sprawozdawczy

 

Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń

  Zlecenie na badanie skuteczności sterylizacji
(21 listopada 2017, 221,9 KiB, 427 pobrań)
  

%d bloggers like this: