Do pobrania/Druki

Print Friendly, PDF & Email

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

 

PPIS

  Karta zgłoszenia pracodawcy do PIS (194,4 KiB, 298 pobrań)  

  Umowa zlecenia (64,6 KiB, 221 pobrań)  

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (582,1 KiB, 185 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia

  Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (35,4 KiB, 393 pobrań)  

  Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,1 KiB, 269 pobrań)  

  Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,0 KiB, 515 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,5 KiB, 409 pobrań)  

  CED (Wspólnotowy Dokument Wejścia) (140,0 KiB, 120 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością (57,5 KiB, 143 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu (54,0 KiB, 123 pobrań)  

 
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

  Program dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwiec 2012r. Wzór tabeli (36,8 KiB, 188 pobrań)  

  Procedura zapewniająca ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (394,1 KiB, 1 635 pobrań)  

  Procedura zapewniająca ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (64,0 KiB, 316 pobrań)  

  Opinia sanitarna lokalu mieszkalnego (22,6 KiB, 257 pobrań)  

  Ekshumacja. Wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania. (153,0 KiB, 3 101 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

  Wniosek o wydanie opinii do rejestracji zespołu wychowania przedszkolnego/punktu przedszkolnego (29,4 KiB, 189 pobrań)  

  Lekki Tornister (243,6 KiB, 197 pobrań)  

  Instrukcja w sprawie wymogów sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami” podpisana przez Głównego Inspektora Sanitarnego (8,1 MiB, 155 pobrań)  

  Stanowisko Głownego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu (981,9 KiB, 179 pobrań)  

  Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży (237,8 KiB, 189 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Pracy

  Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (36,7 KiB, 243 pobrań)  

  Skierowanie na badania w celu rozpoznania Choroby zawodowej (30,9 KiB, 209 pobrań)  

  Załącznik nr 1 do skierowania (17,9 KiB, 219 pobrań)  

  Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (23,2 KiB, 217 pobrań)  

 

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

  Dokumenty wymagane do wniosku odbiorowego (213,3 KiB, 332 pobrań)  

  Podanie o uzgodnienie projektu (23,5 KiB, 1 094 pobrań)  

  Podanie o dopuszczenie do użytkowania inwestycji (24,0 KiB, 1 732 pobrań)  

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej

  Informacja z realizacji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (77,5 KiB, 178 pobrań)  Powyższy program przeznaczony jest do realizacji wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (16,0 KiB, 161 pobrań)  

  Zbiorczy kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (263,6 KiB, 104 pobrań)  

  Informacja z realizacji programu edukacyjnego „TRZYMAJ FORMĘ!” w roku szkolnym 2015/2016 (X EDYCJA) (113,5 KiB, 147 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu PODSTĘPNE WZW w szkołach „PODSTĘPNE WZW” – program edukacyjny w zakresie profilaktyki zakażeń HBV I HCV (19,3 KiB, 208 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu „ZNAMIĘ! ZNAM JE?” (19,1 KiB, 184 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu pt. „Wybierz życie – pierwszy krok” (62,0 KiB, 166 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki uniwersalnej “Smak życia czyli debata o dopalaczach” (145,0 KiB, 302 pobrań)  

  KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA w ramach programu „Żywienie na wagę zdrowia” (815,5 KiB, 400 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji Projektu „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!” (17,1 KiB, 317 pobrań)  

  Lustereczko, lustereczko – scenariusz zajęć – profilaktyka HIV_AIDS (826,0 KiB, 619 pobrań)  

  Prezentacja dla szkolnych koordynatorów do programu "Smak życia, czyli debata o dopalaczach" (1,3 MiB, 188 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji projektu pn.„Klub Zdrowego Przedszkolaka” dla koordynatora placówki (22,9 KiB, 362 pobrań)  

  Informacja z realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkoły podstawowej pt. „Bieg po zdrowie” (87,5 KiB, 100 pobrań)  

  HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję (14,8 KiB, 41 pobrań)  Druk sprawozdawczy

 

Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń

  Zlecenie na badanie skuteczności sterylizacji (221,9 KiB, 323 pobrań)  

%d bloggers like this: