Do pobrania/Druki

Print Friendly, PDF & Email

PPIS

  Karta zgłoszenia pracodawcy do PIS (194,4 KiB, 85 pobrań)  

  Umowa zlecenia (64,6 KiB, 73 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia

  Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (35,4 KiB, 119 pobrań)  

  Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,1 KiB, 116 pobrań)  

  Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,0 KiB, 182 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,5 KiB, 150 pobrań)  

 
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

  Program dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwiec 2012r. Wzór tabeli (36,8 KiB, 65 pobrań)  

  Procedura zapewniająca ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (394,1 KiB, 286 pobrań)  

  Opinia sanitarna lokalu mieszkalnego (22,6 KiB, 60 pobrań)  

  Ekshumacja. Wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania. (153,0 KiB, 1 041 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

  Wniosek o wydanie opinii do rejestracji zespołu wychowania przedszkolnego/punktu przedszkolnego (29,4 KiB, 54 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Pracy

  Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (36,7 KiB, 92 pobrań)  

  Skierowanie na badania w celu rozpoznania Choroby zawodowej (30,9 KiB, 69 pobrań)  

  Załącznik nr 1 do skierowania (17,9 KiB, 68 pobrań)  

  Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (23,2 KiB, 77 pobrań)  

 

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

  Podanie o uzgodnienie projektu (23,5 KiB, 102 pobrań)  

  Podanie o dopuszczenie do użytkowania inwestycji (24,0 KiB, 137 pobrań)  

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej

  Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora “Ars, czyli jak dbać o miłość” (264,7 KiB, 60 pobrań)  

  Informacja z realizacji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (77,5 KiB, 53 pobrań)  Powyższy program przeznaczony jest do realizacji wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (16,0 KiB, 56 pobrań)  

  Informacja z realizacji programu edukacyjnego „TRZYMAJ FORMĘ!” w roku szkolnym 2015/2016 (X EDYCJA) (113,5 KiB, 51 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu PODSTĘPNE WZW w szkołach „PODSTĘPNE WZW” – program edukacyjny w zakresie profilaktyki zakażeń HBV I HCV (19,3 KiB, 72 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu „ZNAMIĘ! ZNAM JE?” (19,1 KiB, 74 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu pt. „Wybierz życie – pierwszy krok” (62,0 KiB, 51 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki uniwersalnej “Smak życia czyli debata o dopalaczach” (145,0 KiB, 76 pobrań)  

  KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA w ramach programu „Żywienie na wagę zdrowia” (815,5 KiB, 98 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji Projektu „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!” (17,1 KiB, 176 pobrań)  

  Lustereczko, lustereczko – scenariusz zajęć – profilaktyka HIV_AIDS (826,0 KiB, 99 pobrań)  

  Prezentacja dla szkolnych koordynatorów do programu "Smak życia, czyli debata o dopalaczach" (1,3 MiB, 70 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji projektu pn.„Klub Zdrowego Przedszkolaka” dla koordynatora placówki (22,9 KiB, 67 pobrań)  

 

Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń

  Zlecenie na badanie skuteczności sterylizacji (221,9 KiB, 101 pobrań)