Do pobrania/Druki

Print Friendly, PDF & Email

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

 

PPIS

  Karta zgłoszenia pracodawcy do PIS (194,4 KiB, 265 pobrań)  

  Umowa zlecenia (64,6 KiB, 196 pobrań)  

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (582,1 KiB, 132 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia

  Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (35,4 KiB, 345 pobrań)  

  Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,1 KiB, 251 pobrań)  

  Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,0 KiB, 479 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,5 KiB, 370 pobrań)  

  CED (Wspólnotowy Dokument Wejścia) (140,0 KiB, 109 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością (57,5 KiB, 129 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu (54,0 KiB, 111 pobrań)  

 
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

  Program dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwiec 2012r. Wzór tabeli (36,8 KiB, 173 pobrań)  

  Procedura zapewniająca ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (394,1 KiB, 1 265 pobrań)  

  Procedura zapewniająca ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (64,0 KiB, 229 pobrań)  

  Opinia sanitarna lokalu mieszkalnego (22,6 KiB, 230 pobrań)  

  Ekshumacja. Wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania. (153,0 KiB, 2 831 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

  Wniosek o wydanie opinii do rejestracji zespołu wychowania przedszkolnego/punktu przedszkolnego (29,4 KiB, 168 pobrań)  

  Lekki Tornister (243,6 KiB, 157 pobrań)  

  Instrukcja w sprawie wymogów sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami” podpisana przez Głównego Inspektora Sanitarnego (8,1 MiB, 132 pobrań)  

  Stanowisko Głownego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu (981,9 KiB, 158 pobrań)  

  Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży (237,8 KiB, 156 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Pracy

  Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (36,7 KiB, 214 pobrań)  

  Skierowanie na badania w celu rozpoznania Choroby zawodowej (30,9 KiB, 181 pobrań)  

  Załącznik nr 1 do skierowania (17,9 KiB, 189 pobrań)  

  Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (23,2 KiB, 181 pobrań)  

 

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

  Dokumenty wymagane do wniosku odbiorowego (213,3 KiB, 254 pobrań)  

  Podanie o uzgodnienie projektu (23,5 KiB, 283 pobrań)  

  Podanie o dopuszczenie do użytkowania inwestycji (24,0 KiB, 540 pobrań)  

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej

  Informacja z realizacji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (77,5 KiB, 169 pobrań)  Powyższy program przeznaczony jest do realizacji wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (16,0 KiB, 150 pobrań)  

  Zbiorczy kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (263,6 KiB, 92 pobrań)  

  Informacja z realizacji programu edukacyjnego „TRZYMAJ FORMĘ!” w roku szkolnym 2015/2016 (X EDYCJA) (113,5 KiB, 133 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu PODSTĘPNE WZW w szkołach „PODSTĘPNE WZW” – program edukacyjny w zakresie profilaktyki zakażeń HBV I HCV (19,3 KiB, 192 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu „ZNAMIĘ! ZNAM JE?” (19,1 KiB, 172 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu pt. „Wybierz życie – pierwszy krok” (62,0 KiB, 158 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki uniwersalnej “Smak życia czyli debata o dopalaczach” (145,0 KiB, 268 pobrań)  

  KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA w ramach programu „Żywienie na wagę zdrowia” (815,5 KiB, 336 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji Projektu „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!” (17,1 KiB, 300 pobrań)  

  Lustereczko, lustereczko – scenariusz zajęć – profilaktyka HIV_AIDS (826,0 KiB, 487 pobrań)  

  Prezentacja dla szkolnych koordynatorów do programu "Smak życia, czyli debata o dopalaczach" (1,3 MiB, 168 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji projektu pn.„Klub Zdrowego Przedszkolaka” dla koordynatora placówki (22,9 KiB, 310 pobrań)  

  Informacja z realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkoły podstawowej pt. „Bieg po zdrowie” (87,5 KiB, 85 pobrań)  

  HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję (14,8 KiB, 29 pobrań)  Druk sprawozdawczy

 

Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń

  Zlecenie na badanie skuteczności sterylizacji (221,9 KiB, 285 pobrań)  

%d bloggers like this: