Do pobrania/Druki

Print Friendly, PDF & Email

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

 

PPIS

  Karta zgłoszenia pracodawcy do PIS (194,4 KiB, 162 pobrań)  

  Umowa zlecenia (64,6 KiB, 137 pobrań)  

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (582,1 KiB, 16 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia

  Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (35,4 KiB, 219 pobrań)  

  Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,1 KiB, 182 pobrań)  

  Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,0 KiB, 320 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,5 KiB, 248 pobrań)  

  CED (Wspólnotowy Dokument Wejścia) (140,0 KiB, 73 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością (57,5 KiB, 77 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu (54,0 KiB, 73 pobrań)  

 
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

  Program dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwiec 2012r. Wzór tabeli (36,8 KiB, 115 pobrań)  

  Procedura zapewniająca ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (394,1 KiB, 567 pobrań)  

  Opinia sanitarna lokalu mieszkalnego (22,6 KiB, 118 pobrań)  

  Ekshumacja. Wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania. (153,0 KiB, 1 745 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

  Wniosek o wydanie opinii do rejestracji zespołu wychowania przedszkolnego/punktu przedszkolnego (29,4 KiB, 99 pobrań)  

  Lekki Tornister (243,6 KiB, 94 pobrań)  

  Instrukcja w sprawie wymogów sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami” podpisana przez Głównego Inspektora Sanitarnego (8,1 MiB, 90 pobrań)  

  Stanowisko Głownego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu (981,9 KiB, 107 pobrań)  

  Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży (237,8 KiB, 107 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Pracy

  Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (36,7 KiB, 152 pobrań)  

  Skierowanie na badania w celu rozpoznania Choroby zawodowej (30,9 KiB, 122 pobrań)  

  Załącznik nr 1 do skierowania (17,9 KiB, 125 pobrań)  

  Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (23,2 KiB, 125 pobrań)  

 

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

  Dokumenty wymagane do wniosku odbiorowego (213,3 KiB, 10 pobrań)  

  Podanie o uzgodnienie projektu (23,5 KiB, 163 pobrań)  

  Podanie o dopuszczenie do użytkowania inwestycji (24,0 KiB, 274 pobrań)  

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej

  Informacja z realizacji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (77,5 KiB, 128 pobrań)  Powyższy program przeznaczony jest do realizacji wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (16,0 KiB, 113 pobrań)  

  Zbiorczy kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (263,6 KiB, 39 pobrań)  

  Informacja z realizacji programu edukacyjnego „TRZYMAJ FORMĘ!” w roku szkolnym 2015/2016 (X EDYCJA) (113,5 KiB, 96 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu PODSTĘPNE WZW w szkołach „PODSTĘPNE WZW” – program edukacyjny w zakresie profilaktyki zakażeń HBV I HCV (19,3 KiB, 147 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu „ZNAMIĘ! ZNAM JE?” (19,1 KiB, 138 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu pt. „Wybierz życie – pierwszy krok” (62,0 KiB, 126 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki uniwersalnej “Smak życia czyli debata o dopalaczach” (145,0 KiB, 180 pobrań)  

  KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA w ramach programu „Żywienie na wagę zdrowia” (815,5 KiB, 237 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji Projektu „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!” (17,1 KiB, 252 pobrań)  

  Lustereczko, lustereczko – scenariusz zajęć – profilaktyka HIV_AIDS (826,0 KiB, 192 pobrań)  

  Prezentacja dla szkolnych koordynatorów do programu "Smak życia, czyli debata o dopalaczach" (1,3 MiB, 123 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji projektu pn.„Klub Zdrowego Przedszkolaka” dla koordynatora placówki (22,9 KiB, 217 pobrań)  

  Informacja z realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkoły podstawowej pt. „Bieg po zdrowie” (87,5 KiB, 51 pobrań)  

 

Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń

  Zlecenie na badanie skuteczności sterylizacji (221,9 KiB, 187 pobrań)