Do pobrania/Druki

Print Friendly, PDF & Email

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

 

PPIS

  Karta zgłoszenia pracodawcy do PIS (194,4 KiB, 249 pobrań)  

  Umowa zlecenia (64,6 KiB, 175 pobrań)  

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (582,1 KiB, 96 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia

  Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (35,4 KiB, 303 pobrań)  

  Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,1 KiB, 218 pobrań)  

  Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,0 KiB, 438 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (25,5 KiB, 326 pobrań)  

  CED (Wspólnotowy Dokument Wejścia) (140,0 KiB, 97 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością (57,5 KiB, 112 pobrań)  

  Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu (54,0 KiB, 98 pobrań)  

 
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

  Program dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwiec 2012r. Wzór tabeli (36,8 KiB, 155 pobrań)  

  Procedura zapewniająca ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (394,1 KiB, 1 004 pobrań)  

  Procedura zapewniająca ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (64,0 KiB, 183 pobrań)  

  Opinia sanitarna lokalu mieszkalnego (22,6 KiB, 196 pobrań)  

  Ekshumacja. Wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania. (153,0 KiB, 2 521 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

  Wniosek o wydanie opinii do rejestracji zespołu wychowania przedszkolnego/punktu przedszkolnego (29,4 KiB, 145 pobrań)  

  Lekki Tornister (243,6 KiB, 127 pobrań)  

  Instrukcja w sprawie wymogów sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami” podpisana przez Głównego Inspektora Sanitarnego (8,1 MiB, 112 pobrań)  

  Stanowisko Głownego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu (981,9 KiB, 133 pobrań)  

  Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży (237,8 KiB, 132 pobrań)  

 

Sekcja Higieny Pracy

  Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (36,7 KiB, 195 pobrań)  

  Skierowanie na badania w celu rozpoznania Choroby zawodowej (30,9 KiB, 156 pobrań)  

  Załącznik nr 1 do skierowania (17,9 KiB, 167 pobrań)  

  Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (23,2 KiB, 159 pobrań)  

 

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

  Dokumenty wymagane do wniosku odbiorowego (213,3 KiB, 189 pobrań)  

  Podanie o uzgodnienie projektu (23,5 KiB, 250 pobrań)  

  Podanie o dopuszczenie do użytkowania inwestycji (24,0 KiB, 472 pobrań)  

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej

  Informacja z realizacji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (77,5 KiB, 155 pobrań)  Powyższy program przeznaczony jest do realizacji wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (16,0 KiB, 140 pobrań)  

  Zbiorczy kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (263,6 KiB, 80 pobrań)  

  Informacja z realizacji programu edukacyjnego „TRZYMAJ FORMĘ!” w roku szkolnym 2015/2016 (X EDYCJA) (113,5 KiB, 119 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu PODSTĘPNE WZW w szkołach „PODSTĘPNE WZW” – program edukacyjny w zakresie profilaktyki zakażeń HBV I HCV (19,3 KiB, 174 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu „ZNAMIĘ! ZNAM JE?” (19,1 KiB, 161 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu pt. „Wybierz życie – pierwszy krok” (62,0 KiB, 148 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki uniwersalnej “Smak życia czyli debata o dopalaczach” (145,0 KiB, 239 pobrań)  

  KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA w ramach programu „Żywienie na wagę zdrowia” (815,5 KiB, 297 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji Projektu „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!” (17,1 KiB, 279 pobrań)  

  Lustereczko, lustereczko – scenariusz zajęć – profilaktyka HIV_AIDS (826,0 KiB, 350 pobrań)  

  Prezentacja dla szkolnych koordynatorów do programu "Smak życia, czyli debata o dopalaczach" (1,3 MiB, 150 pobrań)  

  Sprawozdanie z realizacji projektu pn.„Klub Zdrowego Przedszkolaka” dla koordynatora placówki (22,9 KiB, 276 pobrań)  

  Informacja z realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkoły podstawowej pt. „Bieg po zdrowie” (87,5 KiB, 72 pobrań)  

  HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję (14,8 KiB, 7 pobrań)  Druk sprawozdawczy

 

Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń

  Zlecenie na badanie skuteczności sterylizacji (221,9 KiB, 263 pobrań)  

%d bloggers like this: