Cookie Policy

Print Friendly, PDF & Email
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 
(dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu 41-902 Bytom ul. Stanisława Moniuszki 25, reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu 41-902 Bytom ul. Stanisława Moniuszki 25, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
 
 
Dane kontaktowe: ppis@psse.bytom.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):  iod@psse.bytom.pl

%d bloggers like this: