Category: Promocja Zdrowia

Szkolenie dla przedstawicieli placówek przedszkolnych przystępujących po raz pierwszy do Wojewódzkiego projektu pt. Klub szkolenie przedszkolaka”

8 stycznia 2020 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, odbyło się szkolenie dla przedstawicieli placówek przedszkolnych przystępujących po raz pierwszy do Wojewódzkiego projektu pt. Klub szkolenie przedszkolaka”. Projekt realizowany jest od trzech lat i...

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” – warsztaty

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, jest programem profilaktyki uniwersalnej skierowany dla uczniów szkól podstawowych. Dlatego też, dnia 7 stycznia br. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE w Bytomiu, mieli przyjemność przeprowadzenia zajęć warsztatowych, dla uczniów...

Akcjia profilaktyczna „Środa z Profilaktyką”.

18 grudnia br. w Delegaturze NFZ w Piekarach Śląskich, pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE Bytom, uczestniczył w akcji profilaktycznej „Środa z Profilaktyką”. Zorganizowano i obsługiwano stanowisko, dystrybuowano materiały wśród zainteresowanych osób i udzielano porad nt....

V edycja „Senioriady”

16 grudnia br. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, mieli przyjemność uczestniczyć w akcji profilaktycznej, w ramach V edycji „Senioriady”, która odbyła się w Bytomskim Centrum Kultury w Bytomiu. Utworzono i obsługiwano stanowisko z materiałami...