Category: Aktualności

Komunikat dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul.Wapienna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody z ujęcia zaopatrującego odbiorców Nakła Śląskiego, ul.Wapienna stwierdzono obecność bakterii grupy coli.   Woda nie nadaje się do spożycia (dot. picia, przygotowywania posiłków, mycia...

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Połomia

W oparciu o wyniki przeprowadzonego w ramach kontroli wewnętrznej badania wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Połomia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 10.10.2019 r. nie stwierdzono...

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Połomia

W oparciu o uzyskane wyniki kontrolnych badań próbek wody, pobranych w dniu 08.10.2019 r. z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Połomia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytomiu informuje, że nastąpiła częściowa poprawa jakości mikrobiologicznej wody. W badanych...

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Połomia

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny Bytomiu informuje,  że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Połomia stwierdzono  obecność bakterii grupy coli i Enterokoków. Woda nie nadaje się do spożycia (dot. picia, przygotowywania posiłków, mycia...