Choroba legionistów – minimalizacja ryzyka. Lista kontrolna dla hoteli i innych miejsc zakwaterowania