Author: oks

AS Aktywny Społecznie

 24 czerwca br.  na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego przez MOPR pt. „AS Aktywny Społecznie”. Po przeprowadzeniu pogadanki...

Komunikat dla odbiorców wody w Bytomiu rejon dzielnicy Rozbark (ulice Chorzowska od ul. Kilara do obiektu Centrum Działalności Podwodnej, ulice : Bema, Kołobrzeska, Miodowa, Mikołaja, Łączna, Smółki, Schenka, Prokopa, Tuwima i Cicha)

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody z sieci wodociągowej, dostarczanej odbiorcom w wyżej wymienionym  rejonie miasta Bytomia  stwierdzono  wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorgan­izmów w 22oC. Woda jest warunkowo przydatna...

Turniej wiedzy

11 grudnia br. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE Bytom, mieli przyjemność uczestniczyć w Jury Miejskiego Turnieju Wiedzy o Zdrowym Stylu Życiu,  w ramach realizacji ogólnopolskiego programu : „ Trzymaj Formę”  w Miejskiej Szkole Podstawowej nr...

Pomiar ciężaru tornistrów dzieci szkół podstawowych

W związku z podpisaną 17 stycznia br. deklaracją współpracy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, 1 października został ogłoszony przez Panią Annę Zalewską Minister Edukacji...

Warsztaty profilaktyczne 16.10.2018r.

16 października br. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z Bytomia, mieli przyjemność przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 32 im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich w Bytomiu, dla uczniów dwóch klas...

Komunikat dla mieszkańców Bytomia ,Piekar Śląskich, Radzionkowa, Tarnowskich Gór i gminy Świerklaniec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu zawiadamia , że zgodnie  z informacją uzyskaną z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach obecnie trwa przywracanie do ruchu wodociągu DN 800mm zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody Bibiela, po...