Author: oks

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Połomia

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny Bytomiu informuje,  że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Połomia stwierdzono  obecność bakterii grupy coli i Enterokoków. Woda nie nadaje się do spożycia (dot. picia, przygotowywania posiłków, mycia...

Bezpieczne Wakacje 2019

15 sierpnia br., w związku z trwającą  akcją „Bezpieczne Wakacje 2019”, pracownicy  Sekcji Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla dzieci przebywających na półkoloniach organizowanych przy współpracy z BeceKobusem. Zajęcia odbyły się w „Klubie  Znicz” w...

AS Aktywny Społecznie

 24 czerwca br.  na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego przez MOPR pt. „AS Aktywny Społecznie”. Po przeprowadzeniu pogadanki...

Komunikat dla odbiorców wody w Bytomiu rejon dzielnicy Rozbark (ulice Chorzowska od ul. Kilara do obiektu Centrum Działalności Podwodnej, ulice : Bema, Kołobrzeska, Miodowa, Mikołaja, Łączna, Smółki, Schenka, Prokopa, Tuwima i Cicha)

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody z sieci wodociągowej, dostarczanej odbiorcom w wyżej wymienionym  rejonie miasta Bytomia  stwierdzono  wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorgan­izmów w 22oC. Woda jest warunkowo przydatna...

Turniej wiedzy

11 grudnia br. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE Bytom, mieli przyjemność uczestniczyć w Jury Miejskiego Turnieju Wiedzy o Zdrowym Stylu Życiu,  w ramach realizacji ogólnopolskiego programu : „ Trzymaj Formę”  w Miejskiej Szkole Podstawowej nr...