Author: admin

Informacja dla osób dotkniętych skutkami powodzi

W przypadku wystąpienia podtopień Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Bytomiu udziela wszelkich informacji w sprawie postępowania z żywnością i wodą do spożycia.   Informacja o wodzie do spożycia dla powodzian Informacja o żywności dla powodzian