Author: admin

Akcja profilaktyczna na peronie stacji wąskotorowej

W okresie wakacyjnym, profilaktyki nigdy nie za mało, dlatego też, w związku z trwająca akcją: „Bezpieczne Wakacje 2019”, 27 lipca br. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej w Bytomiu, zorganizowali stanowisko z możliwością przeprowadzenia testów w alkogoglach...

Bezpieczne Wakacje 2019

12 lipca br., w związku z akcją „Bezpieczne Wakacje 2019”, kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej w MOPR -Klub Integracyjny dla Dzieci i młodzieży nr 2 „Bezpieczna Przystań” w Piekarach Śląskich, przybliżył uczestnikom półkolonii, w formie zagadek...

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne.

Polska jest krajem, w którym występuje klimat umiarkowany przejściowy. Warunki panujące w tym klimacie (amplituda temperatur oraz wilgotność) są niewystarczające do rozwoju innych gatunków tych owadów, które występują w innych rejonach świata (np. w Afryce,...