Podsumowanie II Etapu Kampanii: „Mam świadomość jak być zdrowym”

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 11 stycznia 2015r. w PSSE w Bytomiu odbyło się podsumowanie II Etapu Kampanii: „Mam świadomość jak być zdrowym”. Na uroczystość podsumowania zaproszono właścicieli wszystkich 71- zakładów, które zostały ocenione pozytywnie podczas wizytacji zakładu w II etapie.

W uroczystości podsumowania wzięło udział 62 przedstawicieli pozytywnie ocenionych zakładów, którym wręczono zaświadczenia potwierdzające zrealizowanie
z pozytywnym efektem II Etapu Kampanii.

Uroczystym wręczeniem zaświadczeń zakończono działania w ramach pierwszej edycji Kampanii Społecznej „Mam świadomość jak być zdrowym”.

ZAKŁADY LICZBA ZAKŁADÓW
w ewidencji PPIS (stan na dzień 31.12.2015r.) przeszkolonych w I etapie biorące udział w II etapie ocenionych pozytywnie
FRYZJERSKIE 263 87 41 35
KOSMETYCZNE 102 47 22 18
TATUAŻ 9 3 3 3
ODNOWA BIOL. 47 3 2 2
WIĘCEJ NIŻ 1 USŁ. 89 24 15 13
RAZEM: 519 164 83 71

 

Zobacz również...