Monthly Archive: Wrzesień 2019

„Ars, czyli jak dbać o miłość?” warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

27 września br., w związku z realizacją programu profilaktycznego : „Ars, czyli jak dbać o miłość?”, w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, odbyły się warsztaty profilaktyczne. Polegały na przeprowadzeniu pogadanki nt. substancji psychoaktywnych, przez...

Wampiriada 2019

19 września br. Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE Bytom, uczestniczył w akcji profilaktycznej „Wampiriada”, zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż – oddział Bytom. Zorganizowano i obsługiwano stanowisko z materiałami informacyjno-edukacyjnymi nt. antytytonizmu, szczepień ochronnych, dopalaczy, bezpiecznego...