Monthly Archive: Sierpień 2019

Zjazd Klubów Gazety Polskiej

W dniu 24 sierpnia br. Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE Bytom na zaproszenie Posła na Sejm RP Barbary Dziuk uczestniczyli w Zjeździe Klubów Gazety Polskiej, który odbył się w kompleksie Zamkowym w Tarnowskich Górach -Stare...

„Bezpieczne Wakacje 2019” na terenie Zalewu Nakło-Chechło

23 sierpnia br., pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili akcję profilaktyczną : „Bezpieczne Wakacje 2019” na terenie Zalewu Nakło-Chechło, dla osób wypoczywających i przebywających na wakacjach. Utworzono i obsługiwano stanowisko z materiałami informacyjno-edukacyjny min. na temat...

„Bezpieczne Wakacje 2019”oraz „Brązowo, ale czy Zdrowo?”

20 sierpnia br., w związku z trwającąakcją „Bezpieczne Wakacje 2019”oraz „Brązowo, ale czy Zdrowo?”, pracownicySekcji Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla dzieci przebywających na półkoloniach organizowanych przy współpracy z BeceKobusem. Zajęcia odbyły się na terenie...

Bezpieczne Wakacje 2019

15 sierpnia br., w związku z trwającą  akcją „Bezpieczne Wakacje 2019”, pracownicy  Sekcji Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dla dzieci przebywających na półkoloniach organizowanych przy współpracy z BeceKobusem. Zajęcia odbyły się w „Klubie  Znicz” w...