Monthly Archive: Maj 2019

INFORMACJA Przyjmowanie próbek 17.06-21.06.2019r.

W dniach 18.06.-21.06.2019r. wstrzymuje się przyjmowanie próbek kałowych i  biologicznych testów kontroli skuteczności sterylizacji (sporale).   W dniach 17.06.-21.06.2019r. wstrzymuje się przyjmowanie próbek kałowych badań nadzorowych.

Informacja dla osób dotkniętych skutkami powodzi

W przypadku wystąpienia podtopień Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Bytomiu udziela wszelkich informacji w sprawie postępowania z żywnością i wodą do spożycia.   Informacja o wodzie do spożycia dla powodzian Informacja o żywności dla powodzian