Monthly Archive: Styczeń 2019

Bezpieczne Ferie – wytyczne i zalecenia GIS

Ferie zimowe w polskich szkołach rozpoczęły się w poniedziałek i potrwają aż do 24 lutego.   W sumie w tym roku szkolnym w całym kraju wolne od zajęć szkolnych będzie miało ponad 4,6 mln uczniów...

Komunikat dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul.Wapienna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców Nakła Śląskiego, ul. Wapienna stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorgan¬izmów w 22oC. Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli...