Monthly Archive: Styczeń 2019

Komunikat dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul.Wapienna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców Nakła Śląskiego, ul. Wapienna stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorgan¬izmów w 22oC. Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli...