Monthly Archive: Styczeń 2018

KOMUNIKAT dla mieszkańców miejscowości Wojska, gmina Tworóg

W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontrolnych badań wody wodociągowej dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody Wojska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 05.01.2018r. nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych....

Oferta pracy – Sprzątaczka

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bytomiu prowadzi rekrutację na stanowisko sprzątaczki. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.