Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Komunikat dla odbiorców wody z ujęcia Nakło Śląskie ul.Wapienna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytomiu informuje, że w badaniach jakości wody z ujęcia zaopatrującego odbiorców Nakła Śląskiego, ul.Wapienna stwierdzono obecność bakterii grupy coli.   Woda nie nadaje się do spożycia (dot. picia, przygotowywania posiłków, mycia...

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Połomia

W oparciu o wyniki przeprowadzonego w ramach kontroli wewnętrznej badania wody z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Połomia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 10.10.2019 r. nie stwierdzono...

„Postaw na Zdrowie”

9 października br. Urząd Miasta Piekary Śląskie wraz z piekarskim oddziałem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, poprowadził działania związane z utrzymaniem dobrego zdrowia, w formie akcji profilaktycznej ph.: „Postaw...

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Połomia

W oparciu o uzyskane wyniki kontrolnych badań próbek wody, pobranych w dniu 08.10.2019 r. z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Połomia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytomiu informuje, że nastąpiła częściowa poprawa jakości mikrobiologicznej wody. W badanych...

Jesień ze zdrowiem AGORA 08.10.2019r.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, mieli przyjemność brać udział w kolejnej „Śląskiej Jesieni ze Zdrowiem”, która odbyła się 8 października br. w Centrum Handlowym Agora w Bytomiu. Wydarzenie było doskonałą okazją, by zasięgnąć porad,...

Grzybobranie dzieci klas II i III

W dniu 07.10.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu, w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu i Nadleśnictwem Brynek, zorganizowano dla dzieci klas II i III grzybobranie. Przed grzybobraniem przybliżono...