Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie: waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia, powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców, jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie, cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej, tornister powinien …

Czytaj »

Permalink do tego artykułu: http://psse.bytom.pl/?p=3443

Komunikat dla mieszkańców Bytomia

Dot awarii wodociągowej w dniu  07.08.2015r. W nawiązaniu do komunikatu z dnia 07.08.2015r. ,w oparciu o uzyskane wyniki badań laboratoryjnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje , że w próbkach wody pobranych w dniu 07.08.2015r. z sieci wodociągowej na terenie Bytomia  nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

Permalink do tego artykułu: http://psse.bytom.pl/?p=3439

Komunikat dla mieszkańców Piekar Śląskich

Dot awarii wodociągowej w dniu  07.08.2015r. Zgodnie z powiadomieniem  otrzymanym  z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że  w związku ze zwiększonym rozbiorem wody spowodowanym podwyższoną temperaturą powietrza, konieczne jest podwyższenie ciśnienia w sieci magistralnej. W wyniku tego może  wystąpić pogorszenie parametrów organoleptycznych wody dostarczanej do odbiorców na …

Czytaj »

Permalink do tego artykułu: http://psse.bytom.pl/?p=3434

Komunikat dla mieszkańców Bytomia (dzielnice i obszary: Rozbark, Szombierki, Śródmieście, Osiedle Arki Bożka)

Dot awarii wodociągowej w dniu  07.08.2015r. W oparciu o powiadomienie otrzymane z Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bytomiu  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w wyniku prac prowadzonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., w dniu 07.08.2014r. może  wystąpić pogorszenie parametrów organoleptycznych wody. W przypadku występowania zabrudzonej wody nie należy jej w …

Czytaj »

Permalink do tego artykułu: http://psse.bytom.pl/?p=3406

Ulotka kleszcze

Permalink do tego artykułu: http://psse.bytom.pl/wp-content/uploads/ulotka_kleszcze.jpg

Komunikat dla mieszkańców Piekar Śląskich

Dot awarii wodociągowej w dniu  04.08.2015r. Zgodnie z informacją przekazaną z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach woda jest bezpieczna pod względem mikrobiologicznym. Przyczyną pogorszenia jakości wody było znaczne zwiększenie rozbiorów wody spowodowane podwyższoną temperaturą powietrza. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

Permalink do tego artykułu: http://psse.bytom.pl/?p=3398

Starsze posty «